Bra sida!

GamesNPlay.se Riktigt intressant och roligt projekt i 8:an.

Jag började utveckla speltillverkning och uppsatsskrivande förra året. Detta år har det fördjupats och vi har kopplat en blogg till arbetet. Jag har gått en MOOC i VideoGames and Learning för att bygga på mina kunskaper. Men det är ”tinkering” dvs klura sig fram med händerna som fortfarande är grejen. Inom Freinet Pedagogik kallas det för det ”trevande försöket”. Använda pennor, papper, lera, och digitala verktyg som Gimp, Sumopaint, Gamesalad. WordPress, Newhive, Youtube, Google Drive, Edmodo, Keynote, Slideshare, Mentimeter, Padlet är exempel på tools vi använder.

Det som sticker ut är elevernas engagemang, lär ut, hjälpa, förklara, förstå, visa, dela, upptäcka! 

De tar med sig saker vi lär i skolan hem och tar med sig kunskaper hemifrån till skolan. Spelen ligger som grund. Det kan handla om att förstå analys, att lära sig förstå ”läsa bakom raderna”, utveckla berättande, men också om problemlösande, innovation, skapande. Det svåraste av allt: SAMARBETE. 

gnp

I måndags kom SVT AKTUELLT förbi och ville prata Digitala verktyg i skolan. Eleverna sätts i ett läge där de får förklara vad de lär sig. Jag och min kollega Ida får förklara oss. En del elever tyckte att frågorna var svårt formulerande: kan det ha att göra med att de som frågar har en egen agenda? Eller tar de med sig sin skolgång till skolan? Allt sammanfattas inom lärandet. Och att få lyssna till när elever förklarar för andra utanför vad vi gör i skolan synliggör nya förmågor och knskaper. Skolan i sig kanske ine kan ställa de frågorna?

– Vad lär du dig när du sitter med den där boken? Är det bra att ha en egen bok? Hur gör boken att du lär dig att jämföra och se samband? 

 

Annonser

Newhive

20131130-105734.jpg

Det är kul att få information! Feedback.

Taggad ,

Sur

Jag fick reda på igår, om ett beslut som diskuteras angående elever med dyslexi. Förslaget handlar om att barn med dyslexi inte ska få använda hjälpmedel vid nationella provet i årskurs 3 och årskurs 6.

Jag blir riktigt upprörd, eftersom det handlar om barn som vuxna kategoriserar istället för att låta dom visa vad dom kan på det sättet som dom kan. Det är lättare för lärare att ta reda på vad barn inte kan än vad dom kan. Nationella provet får inte vara en uteslutning och gruppering av ”bra” och ”dåliga” barn. Språk är mycket större än en rättstavad text.

Det här tycker jag är lika dåligt som betyg i årskurs sju. Varför göra något som man tror gör så att alla får det lika än att faktiskt ta reda på om det är så. Och det som är likvärdigt borde handla om att man får rätt förutsättningar och anpassar sig efter hur elever jobbar.

http://dyslexi.org/forbundet/anpassning-borta-vid-nationella-prov-4665

Gymnasiemässan

Vad är grejen? Påsar, goodiebags, reklam, slogans. Varför denna konkurrens om unga människor. Vilka frågor ska dom ställa? Och hur pass ärliga svar får man på en mässa?

Igår förberedde våra nionde klassare våra åttondeklassare för besöket på mässan. Vilka frågor som skulle ställas och vem man skulle fråga.

Niornas tips till åttorna var jätte relevanta. Till exempel, hur ser schemat ut, hur använder man datorer och annan teknik.

Frågor som gör att man kommer runt all reklam, vi får se hur det blir.

/Eira

Alla kommer till tals!

Verktygen som gör att alla kommer till tals om man använder de till det!

Skärmavbild 2013-09-13 kl. 17.05.02

Mentimeter ger elever som inte oftast räcker upp handen möjlighet att komma till tals. De behöver inte heller stå till svars, utan svaren gör att det kommer i gång en riktig diskussion istället. De kan ändra sig, de kan förklara sig. Med just den här frågan skulle de svara helt själva. Mentimeter har QR inbyggt vilket gör att man kommer runt alla olika kryptiska adresser utan direkt till frågan. Helt fantastiskt. Det gör att vi hamnar i det viktigaste: i frågorna.

Det som slog mig var att eleverna inte riktigt visste hur de skulle svara. Skulle de svara som jag ville? eller som de trodde att jag ville? Mentimeter gör att man måste ta ställning. Jag tycker det är spännande. Vad tror du det blev för åtgärd?

Padlet är samma sak. En fråga tog vi muntligt: Vad har fungerat med ipad:en? Den andra skulle de diskutera i grupp för att sen sammanfatta och skriva in på padlet.  Vad finns det för problem? och vad har ni för lösningar? Med hjälp av AirServer kunde eleverna vara handledare åt de andra från sina platser. Fantastiska verktyg. Fanastiska elever. Det som eleverna skriver om Unikum-appen copy/pastar jag och skickar till unikum-support. Vill man köra Seterra så använder man Puffin-appen.

alla

alla

 

 

 

 

Taggad ,

Digital media i skolan :)

Vi är snart klara med vårt filmprojekt DemocracyToday? Jag tänkte bara på vad vi har gjort!

Pin verision 5

Affisch Democracy todayyy-1

 

 

Vi har jobbat med väldigt många digitala verktyg, eftersom de möjliggör det vi vill. Till exempel Sprend, filmen måste skickas och det finns inte tid för att skapa en Dropbox, filen måste skickas. Till exempel Final Cut Pro X, eftersom vi i 4 års tid har jobbat med iMovie. Det måste då till något som lyfter. Final Cut erbjuder det.

Skärmavbild 2013-04-07 kl. 18.11.05

Vi har använt Youtube , några digitala historier ligger där samt för att göra marknadsföring för vårt projekt. Vi har startat och eleverna i klassen delar på ett Twitter-konto . Vi kommunicerar på Facebook och Edmodo, i Google Drive med G-docs. Vi samarbetar i klassrummet, diskuterar och kommer på idéer. Vi använder iPhones och Canon-kameror med band och utan. Vi importerar och vet att 40 minuter inspelad film tar 40 minuter att importera. Vi använder mikrofoner, både med fantom-matnig och utan. Eleverna intervjuar experter, professorer, stadsvetare, anställda, de pratar med människor på ”stan” i både Norrtälje, Stockholm och London. Vi lär oss och lär ut. Vi vet skillnad på USB2 och firewire. Vi använder Logic Pro för musik och Creative Commons när vår inspiration eller tiden tar slut. Vi väljer det som passar bäst och vi reflekterar över det tillsammans. Eleverna skriver manus, projektplaner, gör hemsida, planerar visning och delar på ansvaren, säger ifrån om det blir otydlig kommunikation från oss lärare. Vi trycker pins från minpin.nu. Vi mailar.

Vi jobbar med feedback och gruppövningar, vi håller deadlines och pressar dem. Vi blir irriterade – vi blir vänner, vi säger förlåt.  Vi koncentrerar oss och tappar koncentrationen. Vi tänker att detta är skola. Vi tycker det är viktigt.

Filmerna handlar om: Unga kriminella, unga och arbetslöshet,  rasism, respekt och fördomar.

2011 startades hugin creatives av klassen, som ett namn i stället för klass 9.

Kan identiteten ”elev” stärkas om man går till sitt uppdrag istället för sin klass? 

hugincreatives

Elevledda utvecklingssamtal fokus lärande

thebig5_CC_A4

Bild från: http://kilskrift.blogspot.se/

I höstas skrev jag om våra utvecklingssamtal på Hugin. Och Unikum skrev en Användarberättelse om hur vi gör.

Nu har vi haft utvecklingssamtalen igen, men vi gjorde en stor förändring. Tidigare har mentorerna haft ”öppet hus” för sina mentorselver och ”föräldrar”. Samtalen har kommit och gått, mentorn har varit som en insekt mellan alla samtal och förklarat och lett vidare. Vi tänkte till och tänkte om…

På de senaste samtalen har eleverna och deras vårdnadshavare kommit och gått precis som innan men nu har vi varit alla lärare på högstadiet samtidigt. Vi har alltså haft en årskurs, vi har en av varje, åt gången. Nu har vi lärare kunnat förklara och göra våra skriftliga omdömen levande och tydliga. Vi pratar med alla och har mer tid för lärande samtal.

Precis som tidigare har vi skrivit IUP mot Big Five, men också vävt in andra förmågor. IUP utvärderas varje vecka av eleverna. De sätter upp sina mål och strävar efter att själva äga sitt lärande.

Redovisa

Norrtälje hamn

Norrtälje hamn

Vi har jobbat med SO och svenska integrerat jag och Ida Bengtsson. Vi har jobbat med vår åttonde klass på skolan. Vi har jobbat med faktaläsning och med undersökande arbete. Eleverna har bland annat varit på biblioteket, på stadsarkivet, på internet, de har ringt och mejlat. Jag gick med i två facebook-grupper för att få tillgång till så mycket fakta som möjligt. Dessutom har eleverna jobbat med novellskrivande för att utveckla sitt skönlitterära språk och sin fantasi. Novellerna baserades på bilder från facebook-grupperna med bilder från 1800-talets slut och fram på 195o-talet. En samlad dokumentation finns här.

Redovisningen gjordes från MinecraftEdu, där eleverna i 8:an hade byggt upp byggnader i Norrtälje som de undersökt i ett historiskt och samhälleligt perspektiv.

Idag redovisades arbetet i tvärgrupper. Det finns olika faktorer som gjorde denna redovisning extra speciell. Varken jag eller min kollega Ida var i skolan utan vi var hemma och sjuka. Ytterligare en faktor var att redovisningen genomfördes på lågstadiet. 8:orna gjorde verkligen succé och inspirerade på egen hand f-3:orna. De lyfte och gjorde ett fantastiskt arbete. Lena vår kollega på lågstadiet berättade att också 8:orna blev imponerade av lågstadiebarnens arbeten.

Jag är verkligen stolt över att alla gjorde ett så bra jobb!

Democracytoday

Vi har startat en hemsida till vårt arbete!
hemsida/blogg

Nu är vi alla fall i London. Med en tydlig målbild ”London 2013” har vi lyckats komma hit, vi har sålt saker, gjort saker och sökt stipendium. Vi fick inga stipendium tyvärr. Vi är 18 elever och 3 lärare. Vi bor i Hammersmith gångavstånd till ganska schyssta grannskap.

Vi flög 11:10 i morse och det gick väldigt bra! Jag är riktigt stolt över oss.

Meningen med resan är att både se London men dessutom jobba på klassens dokumentärfilmer. Det blir ett jämförande perspektiv på filmerna. Filmerna ska handla om demokrati och mänskliga rättigheter. Kan man se skillnader i två olika länder? Finns det likheter? Det ska filmerna handla om.

Mästaråret 2013 Democracy Today?

En digital berättelse från en tidigare workshop i december. Här var meningen att jobba på egen hand utifrån demokrati och mänskliga rättigheter.

Idag började arbetet på riktigt med vår 9:a på skolan . Vi jobbar med ett ämnesövergripande arbete mot dokumentärt berättande. 9:an på skolan gör detta arbete för att befästa övergipande kunskaper. Rent konkret  jobbade vi i en heldagsworkshop med fokus på samarbete, inspiration och idéskapande.

Vision med arbetet: Vi vill skapa ett projekt som bidrar till ett ökat engagemang för demokrati! Dessutom vill vi synliggöra Läroplansmålen och 21st century skills.

Vi kommer att ha tre heldagar till innan vi åker med klassen till London på projektresa.

Idag skapade vi filmgrupper och arbetet är igång.

Taggad , , ,
Annonser