Månadsarkiv: november 2012

Gymnasiemässan

Ybc:s inlägg i DN

Vi åker med våra 8:or och 9:or till Älvsjö och Stockholms mässan. Vi har själva ställt ut på mässor och vi hade öppet hus i veckan på skolan. Vad är det vi säljer? Vad är det vi väljer att visa upp? Vi lockar och berättar storys om vår verksamhet. Berättelsen om skolan på mässan.

Jag tycker att det kul att berätta om skolan jag jobbar på, jag tycker om att bli ifrågasatt. Då får jag förklara mig. Då ser jag mina brister och då tvingas jag synliggöra och exemplifiera det jag gör och det vi gör på skolan.

Mässan är något annat forum. Sälja skolan! I relation till vad då? Ybc berättar att det blir kostnader på 100 000:- Jag får kolla hur det är i år.

Mot mässan med mina favoritelever 🙂
Hoppas de kan välja utbildning utifrån sina egna förväntningar på utbildning.

Annonser

Gästbloggning av favoriteleven Sandra

Hejhej Sandra här Jonas favoritelev. Vi sitter på bussen på väg till gymnasiemässan och har jätte kul. Men nu ska jag gå hejdå!

20121123-085045.jpg

Taggad

The Big Five eller de fem stora!

 

CC-licens från:.flickr.com/photos/prb10111/4499907466/sizes/z/in/photostream/Bild 

På min skola jobbar vi med IUP-processen på vårt sätt. Vi har valt att integrera IUP-processen i freinetpedagogiken, där C. Freinets tankar ligger som grund för det förhållningssätt som präglar vår gemensamma syn på lärande. Enkelt skulle man kunna säga att eleven ska vara delaktig i att forma sina utvecklingssmål och på så sätt få en större inblick i vad läroplanen har för mening och mål. 

 

Vår och elevernas process börjar när de själva skriver ämnesutvärderingar i samtliga ämnen. De utvärderar i Unikum där deras IUP finns och där deras lärares pedagogiska planeringar samt bedömningar finns. Det de utvärderar är sin egen arbetsinsats, lärarens bedömning, samt förra terminens kommentarer och dessutom de mål de satt upp i IUP, terminen innan. Det skriver de i sina ämnesutvärderingar innan läraren kommenterar och pratar med eleven. Då skrivs det skriftliga omdömet av läraren, när eleven är med. Det är vår tanke, det är självklart inte alltid det fungerar, eftersom sjukdom, eller annan frånvaro, eller brist på tid, men det är vår intention i alla fall. Dessutom går det alltid att samtala igen eller mejla som en elev gjorde till mig. Hon förstod inte vad jag menade så hon mejalde en fråga: ”Vad menar du med det här?”, hon förstod inte innebörden av mitt skriftliga omdöme. Hon tar makten över sitt lärande, hon ville förstå och se till att vi inte missförstod varandra. Sånt gör mej glad. Jag svarade och hon kunde jobba vidare med sin IUP-process. 

Morgondagens demokrati förbereds genom demokrati i skolan. – Freinet

Vi har elevledda utvecklingssamtal där eleven är ordförande för samtalet. Meningen med samtalet är att eleven, föräldern, mentorn ska ta fram övergripande utvecklingsmål baserade på förmågor. Vi har valt att the Big Five:

AnalysförmågaBeskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmågaSamtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa

Metakognitiv förmåga: Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. 

Förmåga att hantera information: Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Vi har flera samtal på gång samtidigt. Mentorn fungerar som en spindel och har ett övergripande ansvar för att samtalen leds åt rätt håll. Vi gör så här från ettan till nian. Det här känns nytt för alla som är med första gången, lärare, förälder och elev. Men vi ser att eleven hamnar i centrum och att det är utvecklingen av förmågorna som hamnar i fokus. ”Hur ska jag göra för att utveckla dessa förmågor, hos mig själv?”

På samtalet har föräldrarna förberett sig genom att ha läst igenom sitt barns Skriftliga Omdömen, eleven går igenom de skriftliga omdömena tillsammans med föräldern. Föräldern fungerar som ett bollplank åt eleven. Mentorerna ser till att utvecklingsmålen kopplas mot läroplanen. Sen skrivs en ny IUP. 

 

Det är fantastiskt att få ta del av det som händer och utvecklingssamtalet synliggör ett samarbete i lärande med fokus på elevens förmågor. 

 

Games och GameSallad, berättelser och pennan.

 

 

 

 

Hur hittar man eller hur närmar man sig det sätt människor lär sig hemma, dvs det formella lärandet? Det lärande som man gör när man inte behöver. I läroplanen står det: 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.”

Jag sitter med elever i åttan som jobbar med att göra egna spel i ett program som heter GameSallad. På engelska. Det är svårt såklart men alla är motiverade, kreativa, nyfikna, och de testar idéer. Några jobbar i grupp, några vill jobba på egen hand. Några tror att det kommer att bli dåligt, några tycker det är kul, men alla satsar och lär. Några breddar och hittar nya roller. Några lär genom att göra som de gör hemma dvs testar sig fram. Så underbart att se!  

 

Bild

 

Annonser