The Big Five eller de fem stora!

 

CC-licens från:.flickr.com/photos/prb10111/4499907466/sizes/z/in/photostream/Bild 

På min skola jobbar vi med IUP-processen på vårt sätt. Vi har valt att integrera IUP-processen i freinetpedagogiken, där C. Freinets tankar ligger som grund för det förhållningssätt som präglar vår gemensamma syn på lärande. Enkelt skulle man kunna säga att eleven ska vara delaktig i att forma sina utvecklingssmål och på så sätt få en större inblick i vad läroplanen har för mening och mål. 

 

Vår och elevernas process börjar när de själva skriver ämnesutvärderingar i samtliga ämnen. De utvärderar i Unikum där deras IUP finns och där deras lärares pedagogiska planeringar samt bedömningar finns. Det de utvärderar är sin egen arbetsinsats, lärarens bedömning, samt förra terminens kommentarer och dessutom de mål de satt upp i IUP, terminen innan. Det skriver de i sina ämnesutvärderingar innan läraren kommenterar och pratar med eleven. Då skrivs det skriftliga omdömet av läraren, när eleven är med. Det är vår tanke, det är självklart inte alltid det fungerar, eftersom sjukdom, eller annan frånvaro, eller brist på tid, men det är vår intention i alla fall. Dessutom går det alltid att samtala igen eller mejla som en elev gjorde till mig. Hon förstod inte vad jag menade så hon mejalde en fråga: ”Vad menar du med det här?”, hon förstod inte innebörden av mitt skriftliga omdöme. Hon tar makten över sitt lärande, hon ville förstå och se till att vi inte missförstod varandra. Sånt gör mej glad. Jag svarade och hon kunde jobba vidare med sin IUP-process. 

Morgondagens demokrati förbereds genom demokrati i skolan. – Freinet

Vi har elevledda utvecklingssamtal där eleven är ordförande för samtalet. Meningen med samtalet är att eleven, föräldern, mentorn ska ta fram övergripande utvecklingsmål baserade på förmågor. Vi har valt att the Big Five:

AnalysförmågaBeskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmågaSamtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa

Metakognitiv förmåga: Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. 

Förmåga att hantera information: Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Vi har flera samtal på gång samtidigt. Mentorn fungerar som en spindel och har ett övergripande ansvar för att samtalen leds åt rätt håll. Vi gör så här från ettan till nian. Det här känns nytt för alla som är med första gången, lärare, förälder och elev. Men vi ser att eleven hamnar i centrum och att det är utvecklingen av förmågorna som hamnar i fokus. ”Hur ska jag göra för att utveckla dessa förmågor, hos mig själv?”

På samtalet har föräldrarna förberett sig genom att ha läst igenom sitt barns Skriftliga Omdömen, eleven går igenom de skriftliga omdömena tillsammans med föräldern. Föräldern fungerar som ett bollplank åt eleven. Mentorerna ser till att utvecklingsmålen kopplas mot läroplanen. Sen skrivs en ny IUP. 

 

Det är fantastiskt att få ta del av det som händer och utvecklingssamtalet synliggör ett samarbete i lärande med fokus på elevens förmågor. 

 

Annonser

3 thoughts on “The Big Five eller de fem stora!

  1. Marita Sandin Larsson, rektor skriver:

    På pricken Jonas. Det är så häftigt att ha varit med på denna resa från det att vi letade efter modeller att arbeta efter, till idag, med de digitala verktygen och med en lärplattform som vi också kan forma så den passar oss.
    Tänk när vi kopierade papper till alla elever i alla ämnen – på hela skolan…

    Stolta elever och stolta föräldrar, med fokus på det som ska vara fokus på ett utvecklingssamtal – lärande och ser sin egen utveckling.

  2. […] höstas skrev jag om våra utvecklingssamtal på Hugin. Och Unikum skrev en Användarberättelse om hur vi […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: