Månadsarkiv: december 2012

Forumteater del två!

Fick tills från en kollega i mitt utökade kollegium på twitter. 

BREYTA

Nu börjar vi spela på högskolor och universitet. Vi kommer att vara ett inslag i kurser om genus och sex och samlevnad. Studenterna på dessa kurser är praktiserande lärare. Det ska bli spännande, kul och förhoppningsvis lärorikt att träffa en massa engagerade lärare. Vi kommer att åka runt i hela Sverige. 

Annonser

Forumteater

Jag har fortsatt med formumspel i mina klasser. Äntligen ska jag väl säga för det var ett tag sedan. Jag skrev ett inlägg om det i Facebook-gruppen ”Big five” och menade att det handlade ganska mycket om metakognition. Men det handlar om fler förmågor: analys, samarbete, lyssna, delta, påverka, kommunikation, agera, osv. Jag ska berätta om hur jag gör. 

Jag var inblandad i ett projekt för några år sedan. Vadå Tolerans? I det projektet jobbade vi med ungas röster och demokratiseringsfrågor. Det var i den vevan jag kom i kontakt med forumteater eller forumspel. Dels var en kollega på min dåvarande skola väldigt engagerad i Forumspel. Hon jobbade med att stärka värderingar och ge unga möjligheten att prova sina värderingar genom forumteatern. Och när vi jobbade med dokumäntärfilmsprojektet Vadå Tolerans, hade vi en extern pedagog som kom till min klass och lärde oss formen. Det är utifrån dessa två pedagoger jag själv nu tar upp forumspel igen.

Min utgångspunkt till att jobba med detta var att uttryck som ”Har du PMS, eller?” och varianter av ”Bögigt!” hade börjat dyka upp mer och mer. Dessutom så skriver eleverna otroligt mycket på vårt högstadie så jag vill få igång muntliga diskussioner och reflektioner i grupp.

Första passet kollade vi på en elevgjord dokumentär från Vadå Tolerans? Den handlade om homosexualitet och familj. Vad är en familj? Vem har bestämt det? Varför är det så? Och så vidare. Vi pratade om killen i filmen som hade barn med en tjej som han bodde med trots att han var homosexuell, om vi trodde att han var öppen med sin sexuella läggning när han gick i skolan, på högstadiet eller gymnasiet. Varför tror vi inte det? Vi kollade på en film om tjejer som spelar hockey. Vi kollade på en film om hur det är att vara blind. Hur är det att ha en funktionsnedsättning. Vi diskuterade kring detta för att få en grund till att komma närmare våra värderingar och samtidigt öva på att prata tillsammans och lyssna på varandra. De som inte vill prata i klassen hela tiden använder Todaysmeet.com och skriver sina tankar där. Efter en stund läser jag upp deras tankar för alla, då är ju alla med på sitt sätt. 

Nu kom vi till att jobba med forumspel, som grund har jag Först såg vi en film. En gammal samling med filmer med jämställdhet som tema. Vi kom att fokusera mest på Hip Hip Hora!

FORUMSPEL: Jag började med att sätta upp tre stolar där scenen skulle spelas upp. Resten av eleverna fick placera sina stolar i en halvcirkel. Inga bord i vägen. De tre stolarna som scenen skulle spelas upp med ”var” ett fik eller i matsalen.  Jag deltog i denna första scen och skapade den. Jag fick med två elever som skulle delta i uppspelandet.

Roller: Jag skulle vara en ”uppviglare”, jag skulle prata om en tjej och få en ”påhittad” tjej att hamna i dålig dager. Elev1 fick vara en roll som höll med mig. Elev2 skulle försiktigt försöka stoppa mig i mitt ”skitsnack”. Det blev scenen. 

I forumteater är åskådarna deltagare i teatern. Deras roll är att byta ut de ”passiva” rollerna i teatern. Man byter inte ut den som är ”uppviglare” eller ”ledare”.  Detta var första gången vi gjorde detta i klassen och därför behövde jag vara med att ”styra” lite. Meningen är att ”läraren” inte ska vara med. Men det kommer efter ett tag. Denna första scen spelades upp i några minuter, sedan stoppade jag och vi diskuterade scenen. Därefter bad jag de i publiken att byta ut Elev1 och Elev2 och ändra deras beteende. Det funkade och min rolls beteende ändrades radikalt. Min roll blev ifrågasatt på en gång och då fick min roll stora problem att vara uppviglare. Ny diskussion om vad som hände.

Efter denna ”provomgång” tittade vi på en scen från Hip Hip Hora! och där Sofie behandlas dåligt samtidigt som hon behandlar sina vänner dåligt. Vi spelade upp scenerna på samma sätt och diskuterade oss fram. Det som hände vara att denna form öppnade upp för olika elever att delta. Det handlade om att våga och prova, ta för sig samtidigt som man respekterar. 

Bild

    Some rights reserved by Kalexanderson Jag tycker att Kristina Alexandersons bild får representera att leka med det man vill och vara den man vill. 

Taggad ,
Annonser