Kategoriarkiv: Freinet

Elevledda utvecklingssamtal fokus lärande

thebig5_CC_A4

Bild från: http://kilskrift.blogspot.se/

I höstas skrev jag om våra utvecklingssamtal på Hugin. Och Unikum skrev en Användarberättelse om hur vi gör.

Nu har vi haft utvecklingssamtalen igen, men vi gjorde en stor förändring. Tidigare har mentorerna haft ”öppet hus” för sina mentorselver och ”föräldrar”. Samtalen har kommit och gått, mentorn har varit som en insekt mellan alla samtal och förklarat och lett vidare. Vi tänkte till och tänkte om…

På de senaste samtalen har eleverna och deras vårdnadshavare kommit och gått precis som innan men nu har vi varit alla lärare på högstadiet samtidigt. Vi har alltså haft en årskurs, vi har en av varje, åt gången. Nu har vi lärare kunnat förklara och göra våra skriftliga omdömen levande och tydliga. Vi pratar med alla och har mer tid för lärande samtal.

Precis som tidigare har vi skrivit IUP mot Big Five, men också vävt in andra förmågor. IUP utvärderas varje vecka av eleverna. De sätter upp sina mål och strävar efter att själva äga sitt lärande.

Annonser

Democracytoday

Vi har startat en hemsida till vårt arbete!
hemsida/blogg

Nu är vi alla fall i London. Med en tydlig målbild ”London 2013” har vi lyckats komma hit, vi har sålt saker, gjort saker och sökt stipendium. Vi fick inga stipendium tyvärr. Vi är 18 elever och 3 lärare. Vi bor i Hammersmith gångavstånd till ganska schyssta grannskap.

Vi flög 11:10 i morse och det gick väldigt bra! Jag är riktigt stolt över oss.

Meningen med resan är att både se London men dessutom jobba på klassens dokumentärfilmer. Det blir ett jämförande perspektiv på filmerna. Filmerna ska handla om demokrati och mänskliga rättigheter. Kan man se skillnader i två olika länder? Finns det likheter? Det ska filmerna handla om.

Mästaråret 2013 Democracy Today?

En digital berättelse från en tidigare workshop i december. Här var meningen att jobba på egen hand utifrån demokrati och mänskliga rättigheter.

Idag började arbetet på riktigt med vår 9:a på skolan . Vi jobbar med ett ämnesövergripande arbete mot dokumentärt berättande. 9:an på skolan gör detta arbete för att befästa övergipande kunskaper. Rent konkret  jobbade vi i en heldagsworkshop med fokus på samarbete, inspiration och idéskapande.

Vision med arbetet: Vi vill skapa ett projekt som bidrar till ett ökat engagemang för demokrati! Dessutom vill vi synliggöra Läroplansmålen och 21st century skills.

Vi kommer att ha tre heldagar till innan vi åker med klassen till London på projektresa.

Idag skapade vi filmgrupper och arbetet är igång.

Taggad , , ,

UR radio med Jonas på Hugin

20120906-195742.jpg
Programmet
Jag var med i ett radioprogram under våren med årets 7:a. Jag är väldigt nöjd med hur reportern berättade programmet.

Taggad ,

Från idé till verklighet!

Eleverna i 9:an blev så nöjda med sina presentationer så de valde att skicka in de till publicering på Elevtycket. Bakom Elevtycket finns Lärartycket som började med att Anne-Marie Körling och Camilla Lindskoug önskade att lärare i skola skulle berätta om skolan. Det har över 100 lärare redan gjort. Det spred sig och både rektorer och elever ville delta. Läs om bloggstafetten.

Jag är jätteglad att våra nior ville dela.

 

Elever skriver för elevtycket

Alla blev så nöjda med sina uppgifter så alla vill publicera texterna. Vi bestämde att alla grupper skulle starta en blogg och länka till elevtycket. Jag skrev tidigare ett inlägg i lärartycket .

Freinetpedagogik

Vår skola grundar sig på Freinetpedagogik. För att få våra elever att bli insatta i vad det innebär jobbar vi med Freinets tankar och filosofier. Uppgiften är utformad från nedslag i boken Arbetets pedagogik. Till exempel: 

“Själva syftet med undervisningen måste omprövas från grunden. Vad vill vi uppnå för våra barn? ”Kommer den produkt som Jag framställer att bli till nytta för samhället?”

 “Barnens egentliga skolning, deras anpassning till dagens värld och till morgondagens möjligheter, försiggår alltmer på ett mer eller mindre metodit sätt utanför skolan, eftersom skolan inte räcker till.”

Uppgift

1. Läs citaten individuellt.
2. Läs upp citaten – vad betyder det? – tolka gemensamt och skriv ner era tankar på pappret
3. Skriv om citatet till ett vardagligt språk så att citatet passar i dagens samhället
4- 5. Hur skulle man kunna arbeta i skolan utifrån citatet? Vad skulle din drömlektion/ drömskola innehålla?

Annonser