Kategoriarkiv: Uncategorized

Bra sida!

GamesNPlay.se Riktigt intressant och roligt projekt i 8:an.

Jag började utveckla speltillverkning och uppsatsskrivande förra året. Detta år har det fördjupats och vi har kopplat en blogg till arbetet. Jag har gått en MOOC i VideoGames and Learning för att bygga på mina kunskaper. Men det är ”tinkering” dvs klura sig fram med händerna som fortfarande är grejen. Inom Freinet Pedagogik kallas det för det ”trevande försöket”. Använda pennor, papper, lera, och digitala verktyg som Gimp, Sumopaint, Gamesalad. WordPress, Newhive, Youtube, Google Drive, Edmodo, Keynote, Slideshare, Mentimeter, Padlet är exempel på tools vi använder.

Det som sticker ut är elevernas engagemang, lär ut, hjälpa, förklara, förstå, visa, dela, upptäcka! 

De tar med sig saker vi lär i skolan hem och tar med sig kunskaper hemifrån till skolan. Spelen ligger som grund. Det kan handla om att förstå analys, att lära sig förstå ”läsa bakom raderna”, utveckla berättande, men också om problemlösande, innovation, skapande. Det svåraste av allt: SAMARBETE. 

gnp

I måndags kom SVT AKTUELLT förbi och ville prata Digitala verktyg i skolan. Eleverna sätts i ett läge där de får förklara vad de lär sig. Jag och min kollega Ida får förklara oss. En del elever tyckte att frågorna var svårt formulerande: kan det ha att göra med att de som frågar har en egen agenda? Eller tar de med sig sin skolgång till skolan? Allt sammanfattas inom lärandet. Och att få lyssna till när elever förklarar för andra utanför vad vi gör i skolan synliggör nya förmågor och knskaper. Skolan i sig kanske ine kan ställa de frågorna?

– Vad lär du dig när du sitter med den där boken? Är det bra att ha en egen bok? Hur gör boken att du lär dig att jämföra och se samband? 

 

Annonser

Sur

Jag fick reda på igår, om ett beslut som diskuteras angående elever med dyslexi. Förslaget handlar om att barn med dyslexi inte ska få använda hjälpmedel vid nationella provet i årskurs 3 och årskurs 6.

Jag blir riktigt upprörd, eftersom det handlar om barn som vuxna kategoriserar istället för att låta dom visa vad dom kan på det sättet som dom kan. Det är lättare för lärare att ta reda på vad barn inte kan än vad dom kan. Nationella provet får inte vara en uteslutning och gruppering av ”bra” och ”dåliga” barn. Språk är mycket större än en rättstavad text.

Det här tycker jag är lika dåligt som betyg i årskurs sju. Varför göra något som man tror gör så att alla får det lika än att faktiskt ta reda på om det är så. Och det som är likvärdigt borde handla om att man får rätt förutsättningar och anpassar sig efter hur elever jobbar.

http://dyslexi.org/forbundet/anpassning-borta-vid-nationella-prov-4665

Gymnasiemässan

Vad är grejen? Påsar, goodiebags, reklam, slogans. Varför denna konkurrens om unga människor. Vilka frågor ska dom ställa? Och hur pass ärliga svar får man på en mässa?

Igår förberedde våra nionde klassare våra åttondeklassare för besöket på mässan. Vilka frågor som skulle ställas och vem man skulle fråga.

Niornas tips till åttorna var jätte relevanta. Till exempel, hur ser schemat ut, hur använder man datorer och annan teknik.

Frågor som gör att man kommer runt all reklam, vi får se hur det blir.

/Eira

Alla kommer till tals!

Verktygen som gör att alla kommer till tals om man använder de till det!

Skärmavbild 2013-09-13 kl. 17.05.02

Mentimeter ger elever som inte oftast räcker upp handen möjlighet att komma till tals. De behöver inte heller stå till svars, utan svaren gör att det kommer i gång en riktig diskussion istället. De kan ändra sig, de kan förklara sig. Med just den här frågan skulle de svara helt själva. Mentimeter har QR inbyggt vilket gör att man kommer runt alla olika kryptiska adresser utan direkt till frågan. Helt fantastiskt. Det gör att vi hamnar i det viktigaste: i frågorna.

Det som slog mig var att eleverna inte riktigt visste hur de skulle svara. Skulle de svara som jag ville? eller som de trodde att jag ville? Mentimeter gör att man måste ta ställning. Jag tycker det är spännande. Vad tror du det blev för åtgärd?

Padlet är samma sak. En fråga tog vi muntligt: Vad har fungerat med ipad:en? Den andra skulle de diskutera i grupp för att sen sammanfatta och skriva in på padlet.  Vad finns det för problem? och vad har ni för lösningar? Med hjälp av AirServer kunde eleverna vara handledare åt de andra från sina platser. Fantastiska verktyg. Fanastiska elever. Det som eleverna skriver om Unikum-appen copy/pastar jag och skickar till unikum-support. Vill man köra Seterra så använder man Puffin-appen.

alla

alla

 

 

 

 

Taggad ,

Forumteater del två!

Fick tills från en kollega i mitt utökade kollegium på twitter. 

BREYTA

Nu börjar vi spela på högskolor och universitet. Vi kommer att vara ett inslag i kurser om genus och sex och samlevnad. Studenterna på dessa kurser är praktiserande lärare. Det ska bli spännande, kul och förhoppningsvis lärorikt att träffa en massa engagerade lärare. Vi kommer att åka runt i hela Sverige. 

Forumteater

Jag har fortsatt med formumspel i mina klasser. Äntligen ska jag väl säga för det var ett tag sedan. Jag skrev ett inlägg om det i Facebook-gruppen ”Big five” och menade att det handlade ganska mycket om metakognition. Men det handlar om fler förmågor: analys, samarbete, lyssna, delta, påverka, kommunikation, agera, osv. Jag ska berätta om hur jag gör. 

Jag var inblandad i ett projekt för några år sedan. Vadå Tolerans? I det projektet jobbade vi med ungas röster och demokratiseringsfrågor. Det var i den vevan jag kom i kontakt med forumteater eller forumspel. Dels var en kollega på min dåvarande skola väldigt engagerad i Forumspel. Hon jobbade med att stärka värderingar och ge unga möjligheten att prova sina värderingar genom forumteatern. Och när vi jobbade med dokumäntärfilmsprojektet Vadå Tolerans, hade vi en extern pedagog som kom till min klass och lärde oss formen. Det är utifrån dessa två pedagoger jag själv nu tar upp forumspel igen.

Min utgångspunkt till att jobba med detta var att uttryck som ”Har du PMS, eller?” och varianter av ”Bögigt!” hade börjat dyka upp mer och mer. Dessutom så skriver eleverna otroligt mycket på vårt högstadie så jag vill få igång muntliga diskussioner och reflektioner i grupp.

Första passet kollade vi på en elevgjord dokumentär från Vadå Tolerans? Den handlade om homosexualitet och familj. Vad är en familj? Vem har bestämt det? Varför är det så? Och så vidare. Vi pratade om killen i filmen som hade barn med en tjej som han bodde med trots att han var homosexuell, om vi trodde att han var öppen med sin sexuella läggning när han gick i skolan, på högstadiet eller gymnasiet. Varför tror vi inte det? Vi kollade på en film om tjejer som spelar hockey. Vi kollade på en film om hur det är att vara blind. Hur är det att ha en funktionsnedsättning. Vi diskuterade kring detta för att få en grund till att komma närmare våra värderingar och samtidigt öva på att prata tillsammans och lyssna på varandra. De som inte vill prata i klassen hela tiden använder Todaysmeet.com och skriver sina tankar där. Efter en stund läser jag upp deras tankar för alla, då är ju alla med på sitt sätt. 

Nu kom vi till att jobba med forumspel, som grund har jag Först såg vi en film. En gammal samling med filmer med jämställdhet som tema. Vi kom att fokusera mest på Hip Hip Hora!

FORUMSPEL: Jag började med att sätta upp tre stolar där scenen skulle spelas upp. Resten av eleverna fick placera sina stolar i en halvcirkel. Inga bord i vägen. De tre stolarna som scenen skulle spelas upp med ”var” ett fik eller i matsalen.  Jag deltog i denna första scen och skapade den. Jag fick med två elever som skulle delta i uppspelandet.

Roller: Jag skulle vara en ”uppviglare”, jag skulle prata om en tjej och få en ”påhittad” tjej att hamna i dålig dager. Elev1 fick vara en roll som höll med mig. Elev2 skulle försiktigt försöka stoppa mig i mitt ”skitsnack”. Det blev scenen. 

I forumteater är åskådarna deltagare i teatern. Deras roll är att byta ut de ”passiva” rollerna i teatern. Man byter inte ut den som är ”uppviglare” eller ”ledare”.  Detta var första gången vi gjorde detta i klassen och därför behövde jag vara med att ”styra” lite. Meningen är att ”läraren” inte ska vara med. Men det kommer efter ett tag. Denna första scen spelades upp i några minuter, sedan stoppade jag och vi diskuterade scenen. Därefter bad jag de i publiken att byta ut Elev1 och Elev2 och ändra deras beteende. Det funkade och min rolls beteende ändrades radikalt. Min roll blev ifrågasatt på en gång och då fick min roll stora problem att vara uppviglare. Ny diskussion om vad som hände.

Efter denna ”provomgång” tittade vi på en scen från Hip Hip Hora! och där Sofie behandlas dåligt samtidigt som hon behandlar sina vänner dåligt. Vi spelade upp scenerna på samma sätt och diskuterade oss fram. Det som hände vara att denna form öppnade upp för olika elever att delta. Det handlade om att våga och prova, ta för sig samtidigt som man respekterar. 

Bild

    Some rights reserved by Kalexanderson Jag tycker att Kristina Alexandersons bild får representera att leka med det man vill och vara den man vill. 

Taggad ,

Gästbloggning av favoriteleven Sandra

Hejhej Sandra här Jonas favoritelev. Vi sitter på bussen på väg till gymnasiemässan och har jätte kul. Men nu ska jag gå hejdå!

20121123-085045.jpg

Taggad

The Big Five eller de fem stora!

 

CC-licens från:.flickr.com/photos/prb10111/4499907466/sizes/z/in/photostream/Bild 

På min skola jobbar vi med IUP-processen på vårt sätt. Vi har valt att integrera IUP-processen i freinetpedagogiken, där C. Freinets tankar ligger som grund för det förhållningssätt som präglar vår gemensamma syn på lärande. Enkelt skulle man kunna säga att eleven ska vara delaktig i att forma sina utvecklingssmål och på så sätt få en större inblick i vad läroplanen har för mening och mål. 

 

Vår och elevernas process börjar när de själva skriver ämnesutvärderingar i samtliga ämnen. De utvärderar i Unikum där deras IUP finns och där deras lärares pedagogiska planeringar samt bedömningar finns. Det de utvärderar är sin egen arbetsinsats, lärarens bedömning, samt förra terminens kommentarer och dessutom de mål de satt upp i IUP, terminen innan. Det skriver de i sina ämnesutvärderingar innan läraren kommenterar och pratar med eleven. Då skrivs det skriftliga omdömet av läraren, när eleven är med. Det är vår tanke, det är självklart inte alltid det fungerar, eftersom sjukdom, eller annan frånvaro, eller brist på tid, men det är vår intention i alla fall. Dessutom går det alltid att samtala igen eller mejla som en elev gjorde till mig. Hon förstod inte vad jag menade så hon mejalde en fråga: ”Vad menar du med det här?”, hon förstod inte innebörden av mitt skriftliga omdöme. Hon tar makten över sitt lärande, hon ville förstå och se till att vi inte missförstod varandra. Sånt gör mej glad. Jag svarade och hon kunde jobba vidare med sin IUP-process. 

Morgondagens demokrati förbereds genom demokrati i skolan. – Freinet

Vi har elevledda utvecklingssamtal där eleven är ordförande för samtalet. Meningen med samtalet är att eleven, föräldern, mentorn ska ta fram övergripande utvecklingsmål baserade på förmågor. Vi har valt att the Big Five:

AnalysförmågaBeskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmågaSamtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa

Metakognitiv förmåga: Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. 

Förmåga att hantera information: Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Vi har flera samtal på gång samtidigt. Mentorn fungerar som en spindel och har ett övergripande ansvar för att samtalen leds åt rätt håll. Vi gör så här från ettan till nian. Det här känns nytt för alla som är med första gången, lärare, förälder och elev. Men vi ser att eleven hamnar i centrum och att det är utvecklingen av förmågorna som hamnar i fokus. ”Hur ska jag göra för att utveckla dessa förmågor, hos mig själv?”

På samtalet har föräldrarna förberett sig genom att ha läst igenom sitt barns Skriftliga Omdömen, eleven går igenom de skriftliga omdömena tillsammans med föräldern. Föräldern fungerar som ett bollplank åt eleven. Mentorerna ser till att utvecklingsmålen kopplas mot läroplanen. Sen skrivs en ny IUP. 

 

Det är fantastiskt att få ta del av det som händer och utvecklingssamtalet synliggör ett samarbete i lärande med fokus på elevens förmågor. 

 

Games och GameSallad, berättelser och pennan.

 

 

 

 

Hur hittar man eller hur närmar man sig det sätt människor lär sig hemma, dvs det formella lärandet? Det lärande som man gör när man inte behöver. I läroplanen står det: 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.”

Jag sitter med elever i åttan som jobbar med att göra egna spel i ett program som heter GameSallad. På engelska. Det är svårt såklart men alla är motiverade, kreativa, nyfikna, och de testar idéer. Några jobbar i grupp, några vill jobba på egen hand. Några tror att det kommer att bli dåligt, några tycker det är kul, men alla satsar och lär. Några breddar och hittar nya roller. Några lär genom att göra som de gör hemma dvs testar sig fram. Så underbart att se!  

 

Bild

 

Skapa tillsammans

Work shop i digitalt berättande. Jag ville att deltagarna skulle få möjlighet att använda program som finns på internet eller program som de själva redan använde. Deras uppgift var att inspirera till att arbeta med multimedia.

Jag delade upp deltagarna i grupper. Några av deltagarna valde att arbeta med program som var helt nya för dem. De samarbetar och utmanar varandra.  De har en väldigt trevlig ton mot varandra och jag hör flera skratt.

Hoppas att Vygotskij ler 🙂

20121031-114045.jpg

20121031-114114.jpg

Annonser